Selamat berkunjung

Selamat datang ke halaman blog Cikgu Yati

About

RPHRANCANGAN PELAJARAN HARIAN  BAHASA MELAYU TAHUN 5

Tarikh/ Hari:21.3.2012/Rabu                   
 Masa  : 30 minit                                                                                           Kelas      :   5 Bestari                                                       Bil. Pelajar : 25 orang                                                                                  M/ Pel    :    Bahasa Melayu                                                                            
Tajuk        :   Kesihatan Asas Kesejahteraan
                    (Cegah Sebelum Parah)                             
Objektif :Pada akhir pelajaran murid dapat:
         6.3 Aras 1(i)  Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang    
                 terdapat dalam  dalam teks.
         3.1 Aras 2(i) Mengemukakan sesuatu maklumat dengan menggunakan laras   
                 bahasa  yang   sesuai.
         8.5 Aras 2(i) .Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan perenggan yang  
                 koheren.
          8.4 Aras 1 Membina ayat yang gramatis berpandukan isi tersurat dan isi tersirat.
Pengetahuan Sedia Ada :Murid telah mengetahui penanda wacana dan kata hubung
                                           Murid sudah tahu menulis nilai murni dan pengajaran dalam
                                           Perenggan.
Konsep :menyalahgunaan dadah,merbahaya,ketagihan
Bahan : Slide gambar penyalah gunaan dadah
Nilai :   Menjaga kesihatan,prihatin,tanggungjawab,kerjasama.
Kemahiran :Membaca,menulis,mendengar.Langkah/Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Set Induksi
(5 minit)

Murid melihat tayangan slide penagihan dadah
i.Guru menyuruh murid melihat tayangan slide
ii.Menyoal murid tentang apa yang dilihat
i.Murid memerhati tayangan dengan teliti
ii.Murid bercerita tentang tayangan.
KB:menghubung kait
BCB:Mentafsir
BBB:Poster
Perkembangan
Langkah 1
(8 minit)Langkah 2
(10 minit)

Langkah  3
(5 minit)
Membaca petikan Ceramah dari agensi anti dadahPerbincangan dalam kumpulan isi utama dan isi huraian.Latihan pengukuhan
i.Guru menyuruh murid membaca petikan .Murid dipilih oleh guru.
ii.Guru menyoal murid tentang apa yang difahami dengan petikan.


i.Murid dibahagi kepada 5 kumpulan
ii.murid diminta mencari nilai dan pengajaran dalam teks

i.Guru memberi latihan kepada murid

i.murid membaca petikan
ii.Murid lain mendengar dengan teliti.
iii.Murid bercerita dengan ringkas tentang teks.i.Murid menggaris nilai murni dan pengajaran dari teks.
iii.Ketua kumpulan melaporkan hasil dapatan

 i.Murid menggaris nilai dan pengajaran
ii.murid menulis nilai dan pengajaran dalam satu perenggan

BCB:membaca dengan intonasi yang betul
KB:membuat inferen
Mengesan diksi
KB:menghubung kait
BCB:memproses dan maklumat
Nilai :kerjasama
BBM :petikan Teks
 BCB:mencatat


Penutup
(1 minit)
Rumusan
i.Guru menanya murid nilai murni yang boleh didapati dalam pelajaran hari ini
i.Murid menyatakan nilai murni yang diperolehi
Nilai:kerjasama,menjaga kesihatan,prihatin,tanggungjawab

Refleksi :Murid dapat menulis nilai murni dan pengajaran dalam satu perenggan

PENILAIAN  RPH 2
Bahagian c.

        Dalam petikan di bawah terdapat lima nilai murni dan pengajaran.Anda dikehendaki menulis lima nilai murni dan pengajaran di dalam satu perenggan tidak lebih daripada 50 patah perkataan.
          Setiap hari Salina akan bangun awal pagi. Setelah menyiapkan diri, Salina akan ke dapur membantu ibunya menyiapkan sarapan. Salina dan keluarganya akan bersarapan bersama-sama. Sebelum pergi ke sekolah, Salina akan bersalaman dengan ayah dan ibunya. Sementara menunggu bas, Salina membaca buku. Tiba di sekolah, Salina terus masuk ke kelas. Dia akan menyapu atau mengemaskan kelasnya. Dia akan memastikan kelasnya berada dalam keadaan ceria.Amir rakan sekelas Salina seorang murid yang selalu mengantuk di dalam kelas.Matanya sentiasa merah dan cengkung.Guru mengesyaki Amir terlibat dengan dadah.Setelah disoal siasat Amir mengaku menghidu gam.Amir dibawa ke pusat pemulihan.Ibu bapa Amir mengucapkan terima kasih kepada guru kerana membantu  Amir.

Nilai Murni
Pengajaran
Bangun awal
Disiplin/bijak menggunakan masa


   Kita mestilah  ----------------------------------------,Seterusnya,kita hendaklah------------------------------------------------------------------.Selain itu,kita juga haruslah-------------------------------------------------------------------------------Di samping itu,kita sewajarnya-------------------------------------------------------------------------------------------------Kita juga sepatutnya-----------------------------------------------------------.Akhir sekali,kita mestilah...................................................................................................................................0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger